Завідувач

Бєлко Тетяна Володимирівна

 

Сторінка методиста
Корисні посилання

Портал превентивної освіти 

http://autta.org.ua/

Міністерство освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua

Законодавство України

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a#Find

ХАНО

http://edu-post-diploma.kharkov.ua/

Український центр оцінювання якості освіти

http://testportal.gov.ua/

Освітній портал ПедПреса

http://pedpresa.ua/

 

Спонсорська допомога
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Публічна інформація | Річний план 2019-2020 рр
Річний план 2019-2020 рр

І. Аналіз

діяльності Дворічанського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Колосок» за 2018/2019 навчальний рік та завдання на новий 2019/2020 навчальний рік.

 

  1. Виконання пріоритетних завдань, над якими працював  заклад дошкільної освіти у минулому навчальному році.

 

Дворічанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Колосок» (далі Дворічанський ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок») в 2018-2019 навчальному році планував свою роботу щодо виконання пріоритетних завдань дошкільної освіти:

- Розвиток творчої діяльності дитини через національно-патріотичне виховання;

- Виховання у дітей відчуття принадлежності до свого роду, рідної землі, прагнення долучитися до культури українського народу, його історії, традицій під час розваг, бесід і театралізованої діяльності

- Наступність дошкільної та початкової освіти.

На території Дворічанської с/р, по мікрорайону Дворічанського ЗДО (ясла-садок) №1 «Колосок» дітей віком від 0-6 років налічується 202 дитини,  охоплено ДНЗ –106, що становить 53%.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Всього

Охоп

лено

%

Всього

Охоп

лено

%

Всього

Охоп

лено

%

Всього

Охоп

лено

%

Всього

Охоп

лено

%

231

95

41

254

118

46

202

106

55

157

94

60

152

88

58

 

 

Для охоплення 100% дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою колективом ЗДО було проведено ряд заходів протягом року:

  • роз’яснювальна робота серед батьків дошкільників (Дні відкритих дверей в ЗДО, проведення календарних свят, брифінгів, ділових ігор на які запрошувалися батьки дошкільників, надання консультацій батькам з питань роботи закладу і т.п.);
  • сумісна робота Дворічанського ліцею з ЗДО щодо підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі (педради, семінари, батьківські збори, моніторинг успішності учнів першого класу, дітей старшого дошкільного віку Дворічанського ЗДО).

Але робота потребує удосконалення, залучення громадськості щодо охоплення дошкільною освітою 85% дітей по мікрорайону Дворічанської с/р.

Потребує удосконалення робота щодо соціального патронату, співпраці для надання освітніх послуг громадянам, діти яких потребують дошкільної освіти.

Дітей п’ятирічного віку по мікрорайону Дворічанського ДНЗ в 2018/2019 н.р. налічувалось 40 осіб, всі вони були охоплені дошкільною освітою.

В 2019/2020 н.р. планується 100% охопити дошкільною освітою усіх дітей 5-ти річного віку, які проживають на території мікрорайону Дворічанського ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок».

В 2018/2019 н.р. педагогічний колектив  закладу дошкільної освіти працював над якісним виконанням програми розвитку дитини дошкільного віку «Я У СВІТІ» (Київ «МЦФЕР Україна» 2015).

Педагоги Дворічанського ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» є активними учасниками районних методичних об’єднань, семінарів та інших педагогічних заходів, які проводяться на базі закладу, та в  відділі освіти молоді та спорту Дворічанської РДА. На педагогічних радах, семінарах, нарадах проводилась робота щодо якісного виконання  програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я У СВІТІ». Планувались і проводились заняття з різних розділів та напрямків, проводились практичні заняття щодо виконання програми.

Вихователі протягом минулого навчального року накопичували матеріали щодо планування роботи з різних розділів та напрямків, проводили практичні заняття щодо виконання програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я У СВІТІ», систематизували свій особистий досвід роботи за ними та досвід роботи педагогів області, України. Вихователі працювали над формуванням у дітей позитивних рис характеру, норм поведінки. Вся ця робота проводилася в тісному зв’язку з батьківським колективом дітей  закладу дошкільної освіти. Для цього проводились консультації для батьків з залученням медичних працівників, батьківські збори, ранки, екскурсії, піші переходи з участю батьків.

Програмовий матеріал програми розвитку дитини дошкільного віку «Я У СВІТІ» було виконано у відповідності до навчального плану. Освітній процес проводився згідно вимогам програми, це дало змогу досягти певних результатів у вихованні та навчанні.

За результатами контрольних занять, спостережень за діяльністю дітей, було визначено і встановлено рівень засвоєння програмового матеріалу дітьми за освітніми лініями:

  • «Дитина в соціумі» - достатній рівень;
  • «Дитина у природному довкіллі» - достатній рівень;
  • «Дитина у світі культури» - достатній рівень;
  • «Діяльність дитини» - достатній рівень;
  • «Особистість дитини» - достатній рівень;
  • «Мовлення дитини» - достатній рівень;
  • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - достатній рівень.

 

Найкраще засвоїли матеріал з розділів програми «Фізичне виховання» - безпека життєдіяльності, гігієна життєдіяльності, рухова активність та саморегуляція, самоставлення, самосвідомість, «Природа» - явища природи, рослини, тварини, життєдіяльність людини у природному довкіллі, «Образотворча діяльність» - цілісне ставлення до мистецтва, сприйняття мистецтва, «Музична діяльність».

Але активне мовлення дітей та логіко-математичні знання потребують особливої уваги і приділення відповідної додаткової, повсякденної уваги з боку вихователів.

Моніторинг засвоєння знань дошкільниками програмового матеріалу показав, що вихователі повинні звернути увагу на формування у дітей розуміння своїх прав і обов’язків у суспільстві, моральну відповідальність за свою поведінку, виховання соціально-моральних якостей в режимних та виховних моментах, та формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку, посилити роботу над ознайомленням з історією та культурою рідної мови, розширенням та поглибленням знань дітей про Україну, традицій та звичаїв народу, любов до рідної мови, природи. Формувати моральні та духовні цінності українського народу.

Одне з головних завдань продовжувати створювати розвивальне мовленнєве середовище, що передбачає занурення дитини в активну мовленнєву практику, більше звертати увагу на удосконалення звукової культури мовлення; збагачувати, уточнювати та активізувати словник дітей різними частинами мови, розвивати зв’язне мовлення та елементарні математичні уявлення. Формувати діалогічну та монологічну компетентність, вчити образно висловлюватись, розуміти та вивчати фразеологізми.

Проте одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.  

Для якісної роботи вихователів в закладі потрібно продовжувати впроваджувати нові форми роботи з дітьми, інноваційні технології, авторські програми. Ця робота потребує вивчення відповідного матеріалу, нормативних документів, врахування можливостей закладу, як матеріальних так і технічних,фінансових.

Виконання норм харчування дітей у відповідності з нормативними вимогами та чинного законодавства також було одне з пріоритетних напрямків роботи закладу.

 Залишається актуальним питання виконання натуральних норм харчування дітей.

В Дворічанській с/р недостатньо коштів на 100% виконання норм, тому в бюджет слід закладати кошти з урахуванням підвищення цін на продукти та охоплювати увесь перелік продуктів згідно з запропонованим необхідним набором їх.

 

2016рік

2017 рік

2018рік

2019 рік(за 6місяців)

89%

88%

89%

84%

Для цього завідувач в письмовій формі систематично нагадує керівнику селищної ради.

1.2. Діяльність адміністрації  закладу дошкільної освіти з питань управління і контролю.

В 2018/2019 навчальному році контролем були охоплені усі суттєві питання роботи закладу. Контроль з боку адміністрації закладу був своєчасним і компетентним. Накази, довідки за результатами контролю видані вчасно, обговорені та доведені до педагогічного колективу вчасно.

Керівник закладу та вихователь-методист ЗДО здійснювали якісний аналіз освітньої діяльності вихователів. (Довідки, накази, протоколи зберігаються у відповідних теках).

З вихователями здійснювалась робота щодо виявлених недоліків (проведені семінари, консультації, перегляди занять та режимних моментів, виховних заходів).

 

1.3. Організація у  закладі дошкільної освіти роботи з профілактики захворювань і оздоровлення дошкільників.

Аналіз захворюваності дітей в 2018/2019 н.р. в Дворічанському ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» показав, що за 6 місяців 2019 року в закладі було зафіксовано в середньому 7% захворювань у дітей. В порівнянні з минулим роком  відсотки не змінилися.

В закладі проводяться усі види профілактичних заходів щодо попередження захворювань серед дітей, особливо важливою роботою вважаємо роботу з батьками.

Особливу увагу в Дворічанському ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» приділяють оздоровленню в літній період. В 2018/2019 н.р. всі діти  закладу дошкільної освіти були оздоровлені в літній період.

 

1.4.Аналіз відвідування дітьми закладу дошкільної освіти за календарний рік.

         Відвідування дітьми в Дворічанському ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» за 6 місяців 2019 р. становить 53%. В порівнянні з цим самим періодом 2018року (47%) цей відсоток збільшився на 6%.

 

Назва показника

 

2016 рік

 

2017 

2018

2019 (6місяців)

К-сть дітей за списком

140

140

130

130

Пропущено днів

усього

17863

20474

17154

7418

По хворобі

1371

791

1003

481

З інших причин

16492

19683

16151

6937

% відвідування

50

42

47

53

 

Адміністрації закладу, вихователям в новому навчальному році необхідно посилити роботу щодо відвідування дітьми  закладу дошкільної освіти.

 

1.5. Аналіз охоплення дітей дошкільною установою.

Згідно з проведеним обліком дітей в минулому навчальному році на закріпленій за Дворічанським ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» території обслуговування дітей віком від 0-6 років налічується -159 дітей.

 

Роки

2017

2016

2015

2014

2013

2012 з 01.09

Всього

К-сть дітей

27

26

25

33

36

12

159

К-сть дітей, які охоплені дошкільною освітою / %

4

9

17

22

67%

32

89%

12

100%

96

60%

 

Дошкільною освітою було охоплено 96 дітей, що становить 60 % від загальної кількості дітей дошкільного віку.

5-річних дітей по території обслуговування Дворічанського ЗДО налічувалося 41 особа, з яких було охоплено ЗДО 41 дитини, що становило 100% від загальної кількості дітей старшого дошкільного віку. В 2019/2020 н.р. планується охопити дошкільною освітою через ЗДО усіх дітей старшого дошкільного віку, їх нараховується за попереднім обліком 34 особи.

Декілька років в закладі працює Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. На всі свята, які проводяться в садочку, запрошуються бажаючі жителі селища, а особливу увагу приділяємо тим батькам, діти яких не відвідують заклад та молодим батькам.

Разом з вчителями Дворічанського ліцею проводимо роз’яснюючу роботу серед населення щодо необхідності дошкільної освіти, її значущості у розвитку дитини.

Але більше уваги потрібно приділяти  сім’ям пільгових категорій. Цілеспрямовано, систематично проводити роботу з громадськістю, сільською радою щодо вартості оплати харчування дітей в ЗДО, бо однією з причин небажання відвідувати дошкільну установу є вартість за харчування.

1.6.Стан методичної роботи, її результативність.

Педагоги Дворічанського ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» є активними учасниками районних методичних об’єднань, семінарів та інших педагогічних заходів, які проводить відділ освіти, молоді та спорту Дворічанської РДА.

Активно педагоги працюють над якісним виконанням програми розвитку дитини дошкільного віку «Я У СВІТІ».

Вихователі працюють над вихованням у дітей любові до рідного краю, України, виховують гідних громадян своєї країни.

З метою вдосконалення освітнього процесу педагогічний колектив використовував в своїй роботі елементи авторських програм, технології: Вільям Гордон «SINEKTIKA: розвиток творчої уяви», Мнемотехніка, Методика  Глена Домана, Теорія розв’язання винахідницьких завдань Г.Альтшуллера, Технологія фізичного виховання М.Єфименка, Система музичного виховання за допомогою імпровізаційного музикування Карла Орфа, Розвиваючі ігри за методикою Б.П. і О.О. Нікітіних.

В Дворічанському ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» діє кімната, яка обладнана щодо охорони праці та  безпеки життєдіяльності, вивчення правил дорожнього руху, де зібраний відповідний матеріал, який є дієвим наочним посібником в роботі вихователів щодо вивчення правил дорожнього руху та основ безпеки життєдіяльності малюків.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над:

- оновленням та поповненням ігрового, предметно-розвивального середовища, в групових кімнатах,

- створенням необхідних умов для розвитку інтересів кожної дитини, для їх духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

Так групові приміщення  за рахунок благодійних внесків батьків устатковані сучасними дитячими меблями для ігрових куточків, великими ігровими модулями  для ігрової діяльності: «Кухня», «Магазин», «Лікарня», «Куточок природи», меблі для сюжетних ігор, за рахунок благодійних внесків батьків.

 

Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ЗДО не закінчений і не може бути закінчений. Народжуються новаторські ідеї, продовжується творчий пошук, змінюються інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема.

Тож пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної роботи на наступний період  залишається робота колективу за основними концептуальними положеннями Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6(7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

В методичному кабінеті закладу зібраний відповідний матеріал, результати виховної роботи з дітьми, розробки занять, розваг, свят та інші матеріали виконаної роботи.

1.7. Сумісна робота  закладу дошкільної освіти і ліцею.

Робота закладу дошкільної освіти та Дворічанського ліцею спрямована на реалізацію державних програм та чинного законодавства щодо підготовки дошкільників до навчання у ліцеї.

Проводяться сумісні педагогічні ради, методичні об’єднання та семінари з питань підготовки дошкільників до навчання у школі, залучення та охоплення дітей дошкільною освітою, які не відвідують ЗДО.

В новому навчальному році слід посилити роботу з педагогами початкової школи Дворічанського ліцею в реалізації реформи Нова українська школа.

1.8. Робота з батьками.

В 2018-2019 навчальному році на достатньому рівні проводилася робота з батьками.

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж навчального року колектив  закладу дошкільної освіти спільно з батьками цілеспрямовано плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній групі.

З 2011року в закладі працює Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. Консультування батьків і робота з дітьми здійснюються як індивідуально, так і на загальних заходах закладу. Батьки отримують можливість взаємодіяти один з одним, з педагогами, і зрозуміти, що всі свої проблеми щодо виховання дітей вони можуть вирішити разом з відповідними спеціалістами та педагогами.

 Так в закладі батьки отримують кваліфікаційну допомогу з питань вікових і психофізіологічних особливостей дітей; соціалізації тих хто виховується в умовах сім’ї;  психологічної підготовки дітей до навчання у школі; організації режиму харчування дітей; створення умов для загартування та оздоровлення; організації ігрової діяльності; попередження відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку.

Для обізнаності батьків у питаннях навчання та виховання в кожній групі ЗДО є дієві, змінні стенди, теки-пересувки та  інше.

Батьки дітей, які відвідують Дворічанський ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» є активними учасниками ранків, свят, розваг; батьки активно залучаються до ремонтних робіт в закладі, є дієвими порадниками, помічниками, партнерами.

1.9.Охорона праці та безпека життєдіяльності в Дворічанському ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок».

В Дворічанському ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок» систематично проводиться робота щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Вчасно проводяться інструктажі, бесіди, ведеться відповідна документація.

Також в системі проводиться робота з попередження дитячого травматизму серед дітей, батьків, персоналу з усіх видів можливого травматизму.

За навчальний рік, так як і за останні 5 років травмування дітей та персоналу в закладі не було.

 1.10. Матеріально-технічна база Дворічанського ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок».

Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти за останні роки майже не поповнювалася, але майно знаходиться в доброму стані. В достатній кількості меблів, м’якого інвентарю, електро- та газоприлади знаходяться в робочому стані. Посудом, миючими та дезінфікуючими засобами  заклад дошкільної освіти забезпечений у відповідності до вимог та нормативів.

В період підготовки закладу до нового навчального року було здійснено якісний поточний ремонт групових кімнат, роздягалень, кімнати для умивання (14,3 тис. грн. батьківських коштів, та 40 тис. грн. ФОП Скрипніков, 2 тис. грн. бюджетних коштів), капітальний ремонт спортивної зали, а також поточний ремонт східців, коридорів, музичної зали, кабінету медичної сестри та методичного, харчоблоку, пральні, відремонтовані та пофарбовані ігрові майданчики закладу Дворічанського ДНЗ (ясла-садок) №1 «Колосок», (23 тис. грн.. кошти місцевого бюджету).

Було також відремонтовано газове опалення (14.7 тис. грн.) за рахунок Дворічанської селищної ради

Придбано обладнання матеріалів для оздоблення садочка (10.2 тис.грн. батьківські кошти).

Всього було залучено 104,2 тис. грн. З них бюджетних –39,7 тис. грн. позабюджетних – 64.5 тис. грн.

2015/2016 

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти

Бюджетні кошти

Позабюджетні  кошти

Бюджетні кошти

Позабюджетні  кошти

Бюджетні кошти

Позабюджетні  кошти

22 000,00

грн

19 700,00

грн

86500,00

грн..

15500,00

грн..

34757,00

грн..

38240,00

грн.

39700,00

грн..

64500,00 грн.

 

 

 

Переглядів: 695
Всього переглядів вкладених ресурсів: 695