Директор

Бєлко Тетяна Володимирівна

 

Сторінка методиста
Спонсорська допомога
Корисні посилання

Портал превентивної освіти 

http://autta.org.ua/

Міністерство освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua

Законодавство України

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a#Find

ХАНО

http://edu-post-diploma.kharkov.ua/

Український центр оцінювання якості освіти

http://testportal.gov.ua/

Освітній портал ПедПреса

http://pedpresa.ua/

 

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Публічна інформація | Освітні програми
Освітні програми

У Програмі вміщенно зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток особистості, створення в умовах закладу дошкільної освіти розвивального життєвого простору, сприятливого для:

- закладання основ компетентності дитини - формування цілісної картини світу як життєвого орієнтира, розширення та поглиблення досвіду, завдяки якому дитина розв'язує проблеми, виявляє гнучкість, діє адекватно та ефективно, приймає свідомі рішення, задовольняє свої соціальні та індивідуальні потреби, проявляє базові якості особистості, досягає успіху в різних видах діяльності;

- формування готовності дитини до реалій сьогодення та майбутнього шкільного життя;

- забезпечення балансу фондів "можу" і "хочу" - спрямування зусиль на узгодженність життєво необхідних знань, умінь, здібностей дитини з її особистим потребами, інтересами, бажаннями, прагненями, планами;

- розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власног Я;

- плекання креативності, творчих здібностей, уміння віріювати, елементарні гіпотези, генеруватм оригінальні ідеї, неординарно розв'язувати проблеми, проявляти самобутність та раціоналізаторство.

 

Парціальні програми:

Мета: виконання вимог, окреслених у Державному стандарті дошкільної освіти (Базовому компоненті дошкільної освіти), що стосуються розвитку моральної сфери особистості дошкільника; визначення завдань і змісту морального виховання дітей дошкільного віку з орієнтуванням на їхні потреби, інтереси та вікові можливості. Це забезпечить підвищення рівня їхньої моральної вихованості.

 

Мета:

- сприяти гармонізації емоційно-чуттєвого стану дітей засобами всіх видів музичної діяльності;

- збагачувати емоційний досвід дітей новими музичними враженнями;

- позитивно налаштовувати дітей, розвивати їхню ініціативність і комунікабельність під час різних видів діяльності;

- створювати умови для вираження власних емоцій і внутрішнього стану кожної дитини;

- формувати у дітей відчуття постійності, звичності і безпеки (сигнал початку і закінчення заняття);

- розвивати вміння вслуховуватись у музику і звуки навколишнього світу, зосереджуватися на звучанні й емоційно відгукуватися на нього;

- розв'язувати проблеми дотику до самого себе і інших за допомогою вправ тілесно-орієнтованої терапії;

- формувати початкові навички правильногодихання;

- розвивати рухову координацію, почуття ритму під час музично-ігрової діяльності;

- здійснити емоційний сплеск під час музично-ігрової діяльності;

- заохочувати до підспівування і співу, використовуючи вокально-оздоровчі вправи, вправлятись в умінні використовувати співочі навички і поєднуваати їх із рухами;

- викликати бажання дітей експерементувати  зі звуками, музикувати на дитячих музичних інструментах і з природними матеріалами;

- здійснювати нормалізацію психоемоційного стану дітей через застосування різних технік малювання і релаксаційних вправ.

 

Переглядів: 199
Всього переглядів вкладених ресурсів: 199